Председателството и ЕС

Председателството и ЕС

Съветът на Европейския съюз e една от основните институции на Общността. Той обсъжда и приема съвместно с Европейския парламент законодателните актове на ЕС на базата на предложения, изготвени от Европейската комисия.

Съветът на ЕС координира политиките на държавите-членки, формулира външната политика и политиката за сигурност на Съюза, сключва споразумения от името на ЕС с други държави или организации и съвместно с ЕП приема годишния бюджет на Съюза.

Съветът се състои от по един представител на всяка държава-членка на ниво министри – министърът, който отговаря за определена област, представлява своята държава и изразява нейното становище в Съвета. Той заседава в различни конфигурации, наричани „състави“, в зависимост от обсъжданите въпроси. Съветът има общо десет състава, които обхващат всички политики на ЕС:

Общи въпроси (GAC)
Външни работи (FAC)
Икономически и финансови въпроси (ЕCOFIN)
Правосъдие и вътрешни работи (JHA)
Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO)
Конкурентоспособност (COMPET)
Транспорт, телекомуникации и енергетика (ТТЕ)
Селско стопанство и рибарство (AGRIFISH)
Околна среда (ENV)
Образование, младеж, култура и спорт (EYCS)

Председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен принцип от всяка една от държавите-членки за срок от шест месеца. Изключение прави съставът по външни работи, чийто председател е Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Федерика Могерини. За да се осигури приемственост в работата на Съвета, председателството се изпълнява от предварително определена група от три държави-членки – т.нар. „Трио“- за период от 18 месеца, които изготвят и следват обща програма. България е част от „Триото“ Естония – България – Австрия и поема ротационното председателство на Съвета на ЕС през януари 2018 г. от Естония.

Съветът на ЕС се различава от Европейския съвет, който се състои от държавните или правителствените ръководители на страните-членки. Европейският съвет определя общите политически насоки и приоритети на ЕС и подпомага Съвета на ЕС в разработването на общите политики на високо ниво.

С Лисабонския договор от 2009 г. се въвежда длъжността на постоянния председател на Съвета на ЕС. Сега я заема Доналд Туск. Той спомага за постигането на консенсус между участниците в Съвета, съдейства за сътрудничеството с президента на Европейската комисия, докладва за работата на Съвета пред Европейския парламент и представлява ЕС на нивото на държавните и правителствени ръководители на международната сцена.

Повече за Съвета на Европейския съюз четете тук.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *