Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване

Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване

Икономическият растеж и социалното сближаване са ключови за бъдещето на Европа. Прогнозите съдържат добри новини за Съюза – европейската икономика се ускорява, създават се повече работни места, повишават се инвестициите, укрепват публичните финанси. Въпреки това остават предизвикателства като високи равнища на дълга и слабо увеличаване на заплатите. Тези предизвикателства предстои да преодоляваме заедно. Важно е растежът на икономиките на държавите членки да продължи, важно е в дебата за реформите на еврозоната да участват равноправно всички държави от ЕС, независимо дали са нейни членове или не.

Бъдещето на Съюза е да продължим усилията за социално сближаване. Кохезионната политика осигурява реална добавена стойност за гражданите на ЕС и е доказан пример за работещ инструмент за намаляване на различията помежду ни, което гарантира успеха на европейския модел. Затова нашето председателство ще работи за активен и конструктивен дебат по Многогодишната финансова рамка. Наясно сме, че светът се променя, а преодоляването на възникващите предизвикателства изисква ресурси. Убедени сме, че трябва да търсим баланс между новите фондове и вече съществуващите, между финансовите инструменти и грантовото финансиране.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *