Програма

Програма

 

„СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“

България избра националния си девиз за мото на първото си председателство на Съвета на Европейския съюз.

Основна ценност на европейския проект беше да се заличат разделителните линии и разпокъсаният континент да се обедини около столетните въжделения на народите, живеещи в него – мир, свобода, демокрация, просперитет и справедливост.

Срещите на върха на Европейския съюз в Братислава и Рим ясно демонстрираха, че въпреки Брекзит, европейската мечта е все още жива, че обединена Европа е наша обща съдба.

Европа продължава да бъде най-привлекателното място за живеене в целия свят. Едно от предизвикателствата пред нея – миграцията, дава ясно доказателство за това.

Това трябва да ни кара да сме още по-горди да бъдем европейци и още по-амбициозни по отношение на Съюза. Европейската ни амбиция трябва да вдъхновява, не да разделя, тя трябва да се споделя, не да се налага.

За да опази историческите постижения и да се подготви за бъдещето, Европа следва да преоткрие себе си така, както винаги го е правила през изминалите шест десетилетия на интеграция. Това ще изисква осмисляне на миналото и дискусии, въображение и кураж, устойчивост и лидерство. Преди всичко обаче ще ни бъде нужно усещане за споделена съдба и консенсус.

Европейският съюз е на прага на ключови реформи, целящи той да стане по-силен, по-единен и по-демократичен. Председателството на България има четири приоритетни области, които отразяват тези реформи:

икономическо и социално сближаване с фокус върху следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, бъдеща Кохезионна политика и Обща селскостопанска политика, както и по-задълбочен Икономически и валутен съюз;

стабилност и сигурност в Европа: съвместни решения за повече сигурност по външните граници на ЕС, по-резултатно управление на миграцията, поставяне основите на Отбранителен съюз, включително чрез прилагане на първото Постоянно структурирано сътрудничество в ЕС;

Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани: намерението на България да се възползва от регионалната си експертиза, без да създава лъжливи очаквания, за да подкрепи свързаните с присъединяването към ЕС реформи в държавите от Западните Балкани и да ги изведе на преден план в дневния ред на ЕС за целите на мира и стабилността в този регион. Едновременно с това Председателството ще положи усилия да окаже по-голяма геополитическа и икономическа подкрепа на Западните Балкани чрез подобряване на тяхната пътна, железопътна, въздушна, дигитална, образователна и енергийна свързаност с ЕС;

дигитална икономика и умения за бъдещето: България поставя фокус върху завършването на единния цифров пазар в ЕС, развитието на дигитална икономика и уменията на бъдещето. Това включва пакет за киберсигурност, директива за авторските права, свободен поток на не-лични данни, кодекс на електронните комуникации, електронна защита на личното пространство и др.

 

ПРОГРАМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (1 януари – 30 юни 2018 г.)